RIO COUNTDOWNFOTOBOEK

FlevoOnce 20-2-2010
Meer foto's...

LEDEN INLOGGEN

Gebruiker:
Wachtwoord:

Leden bekijken

Missie
De NVOD is een exclusief netwerk van Olympiërs in Nederland, waarin Olympische ervaring en kennis is verenigd. Deze bijzondere kennis staat ter beschikking voor alle Olympiërs, wordt ingezet voor de Olympische beweging en voor onze maatschappij.

Visie
De NVOD is het platform waar de leden te allen tijde terecht kunnen voor sportieve en persoonlijke ambities.
Dit bereiken we door:
- het organiseren van evenementen;
- het binden en boeien van (potentiële) leden in een actieve vereniging;
- aansluiten bij de WOA (World Olympians Association).

De NVOD streeft ernaar externe organisaties te ondersteunen én te adviseren bij de realisatie van hun Olympische ambities.

Dit bereiken we door:
- inzetten van onze kennis binnen Olympische projecten;
- samen te werken met partners in de sport (bijv.NOC*NSF, Olympisch Stadion).

De NVOD wil het Olympisch erfgoed bewaken.

Dit bereiken we door:
-  ondersteunen van de Olympische waarden: Excelleren, Respect en Vriendschap door
ervaringen en kennis te delen met niet alleen toekomstige (Olympiërs) sporters en maar ook met anderen.

Strategie
Om de gestelde doelen te bereiken wil de NVOD activiteiten organiseren waarbij centraal staan:
- een jaarlijkse activiteitenkalender voor de leden;
- participeren in projecten( bijvoorbeeld: Project: Eren en waarderen van de (oud) topsporter;
- deelname aan de jaarlijkse viering van de oprichting van de Olympische Spelen “Olympic Day”;
- samenwerken met “The Olympic Experience” (w.o. kennisoverdracht aan scholieren).

NVOD slagzin : "Eens een Olympiër, altijd een Olympiër"